...

Ses / Müzik Arşivi
ve Yönetimi

Müzikler, sesler,
kurumsal jingle, radyo
spotları gibi tüm ses
varlıklarınızı boyut, tip vb.
fark etmeksizin arşivleyip,
yönetebilirsiniz.