MediaPlat Özellikleri

...

Görüntüleme

Özel olarak geliştirilen
oynatıcı/player ile görsel
ve işitsel tüm medya
varlıklarınızı
görüntülemenizi sağlar.