Medya
varlıklarınızın
çoğalmasıyla
birlikte;

Departmanlar,
her an yenisinin geldiği
yüzlerce medya varlığı
içerisinde kaybolurlar.